Оквирне датуме расписивања јавних конкурса Општинске управе општине Петровац на Млави можете погледати ОВДЕ

Своје годишње предлоге и програме треба да доставите тек након расписивања јавног конкурса.