Од петка, 19.марта почиње са радом Центар за Ковид19 мере, (на сајту inspektor.gov.rs) на ком поред најновијих верзија наредби и уредби, привреда може добити и тачан податак о ограничењима које ове мере подразумевају, са аспекта делатности коју обављају.

Да ли поједини објекти смеју да раде, до колико сати, у ком обиму, са којим капацитетом – информације су које ће привреда моћи да добије на овом месту, као и могућност да постави питање уколико им нека мера није јасна, а односи се на њихово привредно друштво.

Центар се налази на адреси https://inspektor.gov.rs/legalsupport, где је питања могуће поставити путем контакт форме, док се одговори јавно објављују на дневном нивоу.

Надамо се да ће рад овог Центра значајно унапредити ефективност противпандемијских мера и допринети бољем разумевању мера од стране привреде и грађана, с циљем успостављања максималног повољног пословног окружења у условима пандемије Ковид19.