Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године

/, Насловна страна/Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године

Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године

На основу члана 3. Одлуке о расписивању избора за Савете Месних заједница, бр.013-4/2017-02 од 31.03.2017. године,

Oпштинска изборна комисија, на седници одржаној 18. априла 2017. године, донела је

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е

за примену члана 12. став 1.

Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године

 

 

  1. Члан 12. став 1. Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године, бр.013-4-3/2017-02 од 10.04.2017. године, гласи:

„Кандидате за чланове Савета МЗ  могу предложити група грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по изборној листи“.

 

Предложена изборна листа која се подноси не сме у свом наслову да садржи назив или скраћену ознаку политичке странке.

 

  1. Ово објашњење објавити на интернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs

 

 

Број:013-4/17-02-42

У Петровцу на Млави, 18. април 2017. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

                                                                               Горан  Стефановић

2017-04-19T08:02:47+00:00