Планска документа

//Планска документа

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину

Комплетан документ у PDF форми можете преузети  ОВДЕ

6. априла 2017.|

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки Скупштине општине 2017. године План јавних набавки председник општине 2017. године Измена плана јавних набавки за председника општине 2017 План јавних набавки Општинска управа 2017. године Измена плана јавних набавки Општинска управа [...]

11. јануара 2017.|

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2016. ГОДИНИ

Преузмите документ

22. јуна 2016.|

Планови јавних набавки 2016

План јавних набавки Општинске управе 2016 Измена #1 Измена #2 План јавних набавки председника општине и Општинског већа 2016 Измена #1 План јавних набавки Скупштина општине 2016  

18. јуна 2016.|

План и програм уклањања објекта 2015

Преузмите документ

3. септембра 2015.|

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на Ј А В Н И   У В И Д у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7. септембра до 6. октобра 2015.године, у Малој сали Општонске управе Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 8 до 12 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе Општинске управе општине Петровац на Млави и чланови Комисије за планове. Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави обухвата грађевинско подручје насеља Петровац на Млави, у површини од 1378 ha.Сва заинтересована лица могу извршити увид у изложени нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави, као и пратећу документацију, ставити примедбе и дати сугестије на исте. Примедбе на Нацрт изложеног плана давати искључиво у писаној форми на месту увида, у служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници општинске управе Петровац на Млави до окончања јавног увида, закључно са 06.10.2015.године, до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене. У току трајања јавног увида, дана 15.09.2015.г. одржаће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави са почетком у 13 часова. Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави ће се одржати у Малој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави. […]

image_pdfimage_print
1. септембра 2015.|