У среду 23.августа отпочели су јавни радови на одржавању зеленила и очувању животне средине на територији општине Петровац на Млави.  Јавни радови се спроводе на основу Локалног акционог плана за запошљавање за 2017. годину у сарадњи Националне службе за запошљавање и Општине Петровац на Млави. За те потребе локална самоуправа је издвојила 3 милиона динара а НСЗ 2,95 милиона динара. На јавним радовима ангажовано је 40 лица.