У организацији Културно- просветног центра Петровац на Млави и Ј.У.Дирекција за омладину и спорт Петровац на Млави у периоду од 01.11.- 03.11. 2021.године, реализује се едукативна радионица на тему вршњачког насиља. Учесници ових радионица су ученици старијих разреда основних школа О.Ш.”Бата Булић” из Петровца на Млави и О.Ш.”Јован Шербановић” из Рановца. Предавачи на овој обуци су омладински радници из организација Омладина “Јазас” из Пожаревца и Тимочки омладински центар из Зајечара.
Кроз тродневну радионицу, полазници ће стећи компетенције и вештине из области која је веома осетљива и врло често присутна у нашем друштву, а затим ће стечена знања пренети својим вршњацима и на тај начин допринети превенцији вршњачког насиља.