У Петровцу на Млави у току су грађевински радови на изградњи приступних саобраћајница у оквиру улице Јована Јовановића Змаја на локацији на којем ће бити изграђен нови вртић на К.П. број 2142/20 у близини спортске хале “Драгутин Томашевић”.

У оквиру истог пројекта асфалтираће се и 2 путна правца у насељу Лесковац. Средства за финансирање овог обезбедио је Кабинет за развој недовољно развијених општина Владе Републике Србије и Општина Петровац на Млави у укупном износу од 19.872.226,00 динара са уплаћеним ПДВ-ом.

Поред реализације овог пројекта, Општина Петровац на Млави обезбедила је финансијска средства у укупном износу од 34.436.021,00 динара са уплаћеним ПДВ-ом за асфалтирање следећих улица:

1.Пут за цркву “Цара Константина и Царице Јелене” у насељу Бистрица;

2. Улица Горанска у Петровцу на Млави;

3. Улица Вере Гвозденовић у Петровцу на Млави;

4. Улица Кореничка у насељу Везичево;

5. Пут за градско гробље “Караула” у Петровцу на Млави

Завршетак радова на поменутим саобраћајницама планиран је у наредна два месеца.