На основу Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације,
породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних
колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији
Општине Петровац на Млави за 2022. годину бр. 06-124/2022-01 од
08.07.2022. године Комисија за реализацију мера енергетске санације
утврдила је јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника.

Укупан износ средстава предвиђених овим јавним конкурсом износи
9.000.000,00 динара.

Крајњи корисници који су испод црте, испуњавају услове из Јавног
конкурса, али на основу броја бодова и расположивих новчаних средстава
не могу бити суфинансирани.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију у року од три дана од дана објављивања ове листе.
Учесници конкурса имају право приговора на јединствену прелиминарну
листу у року од осам дана од дана објављивања јединствене прелиминарне
ранг листе.
Приговор се подноси у писарници Општинске управе у канцеларији број 5.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на јединствену
прелиминарну листу као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити
образложена,у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу
донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града Требиња Прелиминарна ранг листа

pdf ikona ok - Туристичка организација Града Требиња Исправка прелиминарне ранг листе породичних кућа, станова и стамбених зграда