Јуче је у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација потписан Уговор о финасирању пројекта “Изградња Бициклистичко-пешачке стазе Петровац -Каменово”, прва фаза планираног бициклистичког коридора кроз општину Петровац на Млави између локалне самоуправе и представника Министарства. Испред локалне самоуправе чину потписивања присуствовали су Борис Гвоздић, помоћник председника општине и Стефан Јовановић директор Туристичке организације општине Петровац на Млави која је носилац пројекта. Пројекат ће бити финансиран из Програма распореда и коришћења  субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години. Програму је претходио јавни позив Министарства за финансирање пројеката развоја туризма на којем је аплицирала Туристичка организација  општине Петровац на Млави преко Општинске Управе где је био ангажован  Општински тим за управљање пројектима који је припремио комплетну конкурсну документацију.

Будућа бициклистичко-пешачка стаза простираће се од Петровца до Каменова у дужини од 1564 метара и ширини од 3 метара. Стаза ће се пружати паралелно са коловозом Петровац- Пожаревац и планирана је за двосмеран бициклистички саобраћај са посебним делом за пешаке.  Поред тога, стаза ће бити опремљена комплетних урбаним мобилијаром у виду клупа за седење, корпи за отпатке и сталцима за паркирање бицикала. Траса стазе биће  обележена комплетном саобраћајном и вертикалном сигнализацијом.

Вредност пројекта процењена је на 24 милиона динара. Министарство ће кроз поменути Програм изфинансирати 15 милиона динара док ће преостала средства обезбедити локална самоуправа из сопственог буџета.