У оквиру Пројекта “Ефикасно управљање имовином за успешне локалне самоуправе”, који се финансира у оквиру Програма „Exchange 5“ у уторак 15. јануара у Пожаревцу потписани су уговори о сарадњи између  Града Пожаревца са шест партнера – општина: Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица. Испред општине Петровац на Млави Уговор је потписао председник општине Петровац на Млави Душко Нединић. Циљ пројекта, као и законска обавеза по Закону о јавној својини је да кроз попис непокретности свака општина уради попис оне имовине која је за њу битна и да се на тај начин створе услови да се на непокретностима у будућности управља имовином од стране локалних самоуправа. У наредних 12 месеци пописаће се сва имовина, почевши од подземних инсталација, путева, објеката са циљем да се обезбеди комплетна документација на основу које ће јединице локалне самоуправе да се укњиже. Вредност пројекта је 208.000 евра.