Данас је у Забрђу у саобраћај пуштен новоиграђени путни правац Каменово – Забрђе. Овај путни правац од великог је значаја не само за мештане поменутих насеља већ и за грађане целе Општине јер осим што су овим путем повезана два суседна насеља, повезана су и два регионална пута Пожаревац – Петровац на Млави и Петровац на Млави – Жабари, а пут сам по себи представљаће и нову обилазницу око самог града. Осим што ће за мештане већег броја насеља који гравитирају ка овом путу, битно смањити временски период путовања, овај пут ће умногоме растеретити транзитни и тешки саобраћај из Петровца на Млави. Пред великим бројем мештана, директора јавних установа и предузећа, пут су свечаним пресецањем врпце у саобраћај пустили председник општине Петровац на Млави Душко Нединић, извршни директор ЈП “Путеви Србије” Зоран Стојисављевић,  председници месних заједница Забрђе и Каменово, Реља Степановић и Бојан Миловановић. Свечаности су присуствовали и генерални директор “ПЗП Пожаревац” Милорад Бакаловић и начелник Полицијске управе Пожаревац Срђан Лазић. Више о томе у прилогу испод фотографија.