У Завичајном музеју у Петровцу на Млави, отворена је изложба поводом 20 година рада ове установе. Овом приликом представљена је и нова стална поставка коју чине археолошка поставка са неолитског локалитета Беловоде и документарно-историјска изложба о настанку и развоју Петровца на Млави до Другог светског рата. Присутним медијима се обратила директорка музеја, Жаклина Перић а изложбу је отворио председник општине, Душко Нединић. Због тренутне епидемиолошке ситуације, изложбу ће посетиоци моћи да погледају у појединачним посетама и уз поштовање мера заштите.

Посебна пажња је посвећена животу људи на Беловодама кроз реконструкцију једне винчанске куће са предметима који су коришћени у свакодневном животу.Дух винчанске културе представљен је артефактима од камена(окресаног и глачаног), животињских костију, затим, уметничких и технолошки висококвалитетних грнчарских производа, као и предметима религијског карактера које чине извесни типови посуда, антропоморфне и зооморфне фигурине, керамички жртвеници, амулети итд. са посебним освртом на металургију, која се на овим просторима одвија већ 7000 година. Беловоде су, за сада, најстарије налазиште у овом делу Европе, на коме је доказано рударство и металургија бакра.

Други сегмент Сталне поставке се односи на период формирања насеља на обалама Млаве и његов привредни, економски, друштвени и културни развој до средине XX века. На регулационом плану Петровца из 1928. године представљени су најбитнији објекти предратног Петровца који су данас сведочанство о локалној историји и културном наслеђу, док је на паноима, свеобухватно и тематски представљен живот града у тренутку његовог развоја и грађанског напретка: преко управе, трговине, заната, образовања, спорта, културних и хуманитарних удружења.