Током марта месеца отпочети су радови на изградњи путног правца Каменово – Забрђе у дужини од 3 километра, који ће представљати северну обилазницу око Петровца на Млави. У току су земљани радови и припрема терена за изградњу коловозне конструкције. Извођач радова је ПЗП “Пожаревац” а средства за реализацију пројекта обезбеђена су уз помоћ Владе Републике Србије и предузећа “Путеви Србије”. Изградњом овог путног правца повезаће се два регионална пута , битно скратити временски интервал путовања за мештане села Панково, Бошњак, Велики Поповац који путују ка Пожаревцу и као и за мештане Каменова, Трновча који путују у правцу Велике Плане и Жабара. Такође ће се изградњом овог путног правца растеретити тешки транспорт из самога града.