Општина Петровац на Млави приступа изради локалног Плана развоја за период од седам година, у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2018).

Стручну подршку у изради Плана развоја општини Петровац на Млави пружиће Стална конференције градова и општина (СКГО) кроз пројекат „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (СловакАид), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП).

Циљ нам је да у израду овог најважнијег стратешког документа укључимо широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију али и дефинисали приоритете развоја наше општине.

Тим поводом позивамо све заинтересоване стране на први састанак Партнерског форума који ће се одржати 13. јуна 2019. године (четвртак) у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, са почетком у 12 часова.

Циљ првог састанка Партнерског форума је детаљније упознавање учесника са методологијом и роковима израде локалног Плана развоја као и начелно идентификовање чланова радних група за израду самог документа.