У петак 17.6.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 50. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СТУПАЊУ НА МЕСТО ПРЕДХОДНОГ ЗАКУПОДАВЦА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА КП.БР 2042/2 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ТРНОВЧЕ;

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ;

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ОСТАЛОГ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ РАДИШЕ МИЛОШЕВИЋА ИЗ ВЕЛИКОГ ЛАОЛА, ЖАЛБА БР. 347-1/22-03/6 ОД 24.5.2022.ГОДИНЕ, ИЗЈАВЉЕНА НА РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ БР. 347-1/22-03/6/11 ОД 16.5.2022.ГОДИНЕ, КАО НЕОСНОВАНА;

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ ВЛАДИМИРА СТАНКОВИЋА ИЗ КАМЕНОВА БР. 181-2/22-03 ОД 9.5.2022.ГОДИНЕ, КАО НЕОСНОВАНА;

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ БЕЗ НАКНАДЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ;

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА