У петак 25.02.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали општине Петровац на Млави одржана је 42. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ;

2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА КЈП „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДЕ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА;

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА АДАПТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И УМАЊЕЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ;

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ВЕЛИКО ЛАОЛЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ЛАОЛА;

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ ВЛАДИМИРА СТАНКОВИЋА ИЗ КАМЕНОВА, БР. 121-9/21-03/3-1 ОД 29.11.2021. ГОДИНЕ ИЗЈАВЉЕНА НА РЕШЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, БР. 121-9/21-03/3-1 ОД 23.11.2021. ГОДИНЕ;

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.