У понедељак 31.01.2022. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 18. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНА;

4. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;

5. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.