Јуче је у Великој сали Скупштине Општине одржан је састанак са председницима месних заједница. Састанку су испред руководства општине  присуствовали заменик председника општине Горан Ристић, председник Скупштине Миланче Аћимовић и помоћник председника Борис Гвоздић.

Главна тема састанка били су јавни радови који ће се спроводити за незапослена лица која спадају у категорију теже запошљивих. На основу Одлуке о учешћу у финансирању програма и мера активне политике запошљавања предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину, општина Петровац на Млави издвојила је 3 милиона динара а Национална служба за запошљавање – НСЗ  2.95 милиона динара за спровођење мера запошљавања – јавни радови. Тим средствима обезбедиће се финансирање око 40 лица која ће радити на пословима зеленила и заштите животне средине.

Представницима Савета месних заједница понуђена је могућност да пријаве потенцијалне локације а које ће уређивати управо вршиоци јавних радова. Јавни радови ће у зависности од броја пријава радника трајати 3 или 4 месеца а почетак радова предвиђен је за 1. август. Поред ове теме, вођени су разговори и на тему донете Одлуке о некатегорисаним путевима којом је предвиђено да корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путевима дужни су да одржавају одводе и уредно секу растиње из саобраћајног профила пута и заштитног појаса. За кориснике и власнике парцела који се не буду придржавали Одлуке биће покренуте правне последице у складу са донетом Одлуком.