На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи , у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и на основу Предлога одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно број 401-00-1/2019-11 од 3. јануара 2019. године, министар Министарства привреде Горан Кнежевић донео је Одлуку  о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре којом се преостала неискоришћена средства преусмеравају на 25 пројеката које за циљ имају унапређење локалне инфраструктуре. Међу изабраним пројектима је и пројекат општине Петровац на Млави – Санација и адаптација саобраћајнице „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици Српских владара у Петровцу на Млави, укупне вредности 12.282.835  динара без ПДВ-а. Учешће Министарства је 50 % од укупног износа, односно 6.141,467 динара,  док ће остатак као и средства за уплату ПДВ-а обезбедити локална самоуправа. Овим пројектом Улица Српских владара од маркета “Грин” до кружног тока добиће тротоаре са обе стране као и нове зелене површине. Радови на спровођењу овог пројекта планирани су на пролеће текуће године.