У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” број 16/2018) Општинска управа општине Петровац на Млави у 2022. години планира расписивање следећих јавних конкурса:

  1. Јавни позив за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави у 2022. години

Право учешћа на јавни конкурс имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у следећим областима: социјална и дечија заштита, развој културе и информисања, развој спорта и омладине, комуналне делатности, пољопривреда и рурални развој, цркве и верске заједнице.   Средства утврђена Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину за ову намену износе:

Програм 11 социјална и дечија заштита – 2.220.000,00 динара

Програм 13 развој културе и информисања – 9.810.000,00 динара

Програм 14 развој спорта и омладине – 3.500.000,00 динара

Програм 13 цркве и верске заједнице – 1.000.000,00 динара

Програм 5 пољопривреда и рурални развој –  1.200.000,00 динара

Планирани период расписивања – крај јануара (последње две недеље јануара)  2022. године.

Планирани период реализације програма – до 31.12.2022. године

  1. Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја. Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Петровац на Млави који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2022. годину у укупном износу од  9.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 100.000,00 динара, а највиши износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 2.500.000,00 динара.

Планирани период расписивања – крај јануара (последње две недеље јануара) 2022. године.

Планирани период реализације програма – до 31.12.2022. године