Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе, општине Петровац на Млави, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће обавештење:

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу