На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2“), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022. годину, број 320-/22-03 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује: Јавни  позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре(успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу)  у 2022. години

Јавни позив рурални развој култура 2022