Општина Петровац на Млави обавештава породице са троје или више деце са територије општине да од 15.06.2021. године моry да поднесу захтев за издавање „Поносне картице – Цена минус за 3+” којом моry остварити финансијске олакшице приликом плаћања одређене робе или услуге код више од 1.500 привредних субјеката.

Списак привредних друштава, спортских и других организација, јавних предузећа и установа на територији целе Србије, код којих корисници моry да остваре погодности доступан је на интернет презентацији удружења www.triplus.org.rs и стално cе ажурира.

 

Јавни позив породицама са троје и више деце цена минус за 3+