Објаве

Home/Објаве

Обавештење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 501-16/20-03/2 Датум: 12.05.2020.год.  М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs На основу чл.10 став 7 а у [...]

Обавештење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније2020-05-12T14:13:37+02:00

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Реконструкције РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петовац на Млави 3“

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-37/19-03/2 Датум: 12.12.2019. М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске [...]

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Реконструкције РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петовац на Млави 3“2019-12-17T21:27:14+01:00

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-35/19-03/2 Датум: 06.12.2019. М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs   Одељење за урбанизам, планирање и развој, [...]

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави2019-12-12T13:04:49+01:00

Обавештење о почетку извођења радова на објекту Основне школе „Професор Брана Пауновић“ Каменово

Пројекaт: Реконструкција, санација и адаптација објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову Дана 21.10.2019. године отпочели су радови на Реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову. Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова је: Никола Стојановић, спец. струк. инж. грађевине, запослен у [...]

Обавештење о почетку извођења радова на објекту Основне школе „Професор Брана Пауновић“ Каменово2019-12-06T08:18:16+01:00

Обавештење о почетку извођења радова на установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац

Пројекaт: Обнова и унапређење објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“, Велики Поповац Дана 27.11.2019. године отпочели су радови на Санацији и адаптацији објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу. Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова је: Никола Стојановић, спец. [...]

Обавештење о почетку извођења радова на установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац2019-12-06T08:14:45+01:00

Отворена ЈАВНА РАСПРАВА о нацрту Одлуке буџета за 2020. годину, нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину и нацрту Плана развоја 2020-2027

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину, нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину и нацрту Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 02.12.2019. године закључно [...]

Отворена ЈАВНА РАСПРАВА о нацрту Одлуке буџета за 2020. годину, нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину и нацрту Плана развоја 2020-20272019-12-25T09:07:16+01:00

Захтев за давање сагласности на студију „Телеком Србија“, јавна презентација и јавна расправа о процени утицаја на животну средину пројекта

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-37/19-03/2 Датум: 08.11.2019.               М.Б. 07198264; Шиф. Дел. 75110; Жиро рачун: 840-90640-02; ПИБ: 102538275; Српских  владара 165 12300 Петровац на Млави; Тel.(+381)12331280; Факс(+381)12331283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник [...]

Захтев за давање сагласности на студију „Телеком Србија“, јавна презентација и јавна расправа о процени утицаја на животну средину пројекта2019-11-11T14:52:20+01:00

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар за пријаву на оглас Преглед груписаних јавних надметања

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2019-11-05T10:18:21+01:00

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2019/2020 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-26/2019-01-19 од 04.11.2019. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на [...]

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2019/2020 годину2019-11-05T09:26:19+01:00

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада за општину Петрвац на Млави

Бр.501-35/2019-03/2 24.10.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Петровац на [...]

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада за општину Петрвац на Млави2019-10-28T08:41:53+01:00