Општина Петровац на Млави постала је део пројекта Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода који је од изузетног значаја за грађане јер им омогућава да на једном месту у реалном времену добијају све значајне актуелне информације важне за нормално функционисање општине.
Поред основних дневних информација путем ове апликације можете сазнати основне податке о поступању у случају наступања ванредних догађаја услед појаве елементарних непогода, пријавити се за волонтирање у ванредним ситуацијама и добијати упуства од надлежних органа који могу имати значаја за безбедност или несметано обављање дневних активности.
Апликација се преузима на Google play продавници и заузима само 7 MB меморије чиме не оптерећује рад мобилног телефона.
Линк ка апликацији: