Смештај у прихватилиште или прихватну станицу

///Смештај у прихватилиште или прихватну станицу
Смештај у прихватилиште или прихватну станицу 2016-09-14T09:02:45+02:00

Право на трошкове привременог смештаја у прихватилишту или прихватну станицу има лице које је услед стања социјалне потребе у које се нашло привремено смештено у прихватилиште или прихватну станицу, а које има пребивалиште на територији општине Петровац на Млави, а трошкове смештаја не може само обезбедити, нити му их могу обезбедити сродници који су по закону дужни да учествују у његовом издржавању.