Привремени смештај жртава породичног насиља

///Привремени смештај жртава породичног насиља
Привремени смештај жртава породичног насиља 2016-09-14T09:05:34+02:00

Право на привремени смештај жртава породичног насиља имају жртвe породичног насиља и њихова малолетна деце.

Право на привремени смештај жртава породичног насиља траје до остваривања облика заштите трајног збрињавања.

Право на привремени смештај жртава породичног насиља остварује се у породици за прихват жртава насиља или у склоништима за прихват жртава насиља.

Породица за прихват жртава насиља и склониште за прихват жртава насиља има право на новчану накнаду у висини стварних трошкова за време смештаја жртве породичног насиља.