Право на привремени смештај жртава породичног насиља имају жртвe породичног насиља и њихова малолетна деце.

Право на привремени смештај жртава породичног насиља траје до остваривања облика заштите трајног збрињавања.

Право на привремени смештај жртава породичног насиља остварује се у породици за прихват жртава насиља или у склоништима за прихват жртава насиља.

Породица за прихват жртава насиља и склониште за прихват жртава насиља има право на новчану накнаду у висини стварних трошкова за време смештаја жртве породичног насиља.