Право на породичног сарадника имају породице у којима постоји умерен ризик од занемаривања, насиља, измештања детета или је присутна реална опасност од увећања степена ризика по безбедност детета, на основу процене Центра за социјални рад.

Ближе услове и начин остваривања овог права утврђује се посебним правилником који доноси надлежни орган локалне самоуправе.