У  организацији Земљорадничке задруге  „Рановчанка“ из Рановца и Земљорадничке задруге „Каменовац“ из Каменова,  одржаће се 17.02.2017. год.  зимско предавање за пољопривредне произвођаче који се баве сточарством у Великој сали Општине Петровац на Млави са почетком у 10 часова.

Предавачи су: Др. Влада Пантелић, Институт за сточарство Земун,

Др. Невена Максимовић, Институт за сточарство Земун,

Дипл .инг. пољ. Јован Гроздић, ПССС Пожаревац,

Драган Ристић, професор полопривредне школе “Соња Маринковић” Пожаревац,

Дипл.инг.пољ. Радован Раковић, председник Комисије за израду програма за подстицај пољопривреде општине Петровац на Млави.