Туристичка организација општине Петровац на Млави је учествовала на Конкурсу за најбоље туристичко село, који организује Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

На основу бројних природних и културних ресурса и интензивног рада на активирању и развоју туристичког производа у области Ждрела,проистекло је да општинуПетровац на Млави представља село Ждрело.

Овим путем Ждрело је изабрано за једно од три најбоља туристичка села у Републици Србији и заједно са Тршићем и Белом Водом  представља нашу земљу на Конкурсу за најбоље туристичко село у свету, које организује Светска туристичка организација Уједињених нација(UNWTO).