Годишњи извештаји о отпаду произвођача отпада за 2019. годину

Годишњи извештаји о отпаду произвођача отпада за 2020. годину


Локални регистар извора загађивача


ОБАВЕШТЕЊЕ о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача