Током прошле недеље започети су радови на изградњи прве пешачко-бициклистичке стазе на територији општине Петровац на Млави која ће се пружати од Петровца до Каменова у дужини од 1564 метара. Укупна вредност пројекта износи 24 милиона динара а средства за реализацију пројекта обезбедили су Министарство трговине, туризма и телекомуникација и локална самоуправа. Више фотографија о току радова као и осталим актвностима на територији општине можете убудуће пратити на официјалној фејсбук страници општине Петровац на Млави. https://www.facebook.com/sopetrovacnamlavi/