• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Штаб за ванредне ситуације
  • Број: 87-84/20-02
  • Датум: 16.11.2020. године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС”, број 27/2020),  чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-242/2016-02 од 29.06.2016.), На основу препоруке Савета за безбедност општине Петровац на Млави бр 020-264/2020-02 од 16.11.2020. на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-83/20-02 од 16.11.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави донео је:

ЗАКЉУЧАК

којим се предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију на целој територији општине Петровац на Млави.

 

  1. Штаб за ванредне ситуације на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном заразном болести COVID-19 тј погоршане тренутне епидемиолошке ситуације, предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију од 17.11.2020. у циљу предузимања хитних и опертивних мера заштите становништва на целој територији општине Петровац на Млави.
  1. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

Закључак (PDF)