На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-16/20-02 од 19.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ЗАТВАРАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, КЛАДИОНИЦА И ОСТАЛИХ ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ И УКЛАЊАЊУ ОДРЕЂЕНИХ СТВАРИ СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Затварају се сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали објекти у којима се обавља угоститељска делатност) на територији општине Петровац на Млави, почев од 20.03.2020. године, осим оних који врше услужну делатност и испоруку хране и пића без задржавања у објекту и без могућности служења пића.

Затварају се кладионице и остали приређивачи игара на срећу на територији општине Петровац на Млави почев од 20.03.2020. године.

Сви правни субјекти на територији општине Петровац на Млави у обавези су да до 19:00 часова 19.03.2020. године уклоне све столове, столице, мобилијаре, изложбену робу, рекламе са јавне површине, у циљу дезинфекције истих.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)