На основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20 и Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије “Службени гласник РС”, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 40 од 22. марта 2020, 46 од 28. марта 2020, 50 од 3. априла 2020. , На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87- 36/20-02 од 09.04.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОГРАНИЧЕНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Правна лица и предузетници из области трговинске, занатске и услужне делатности, за време трајања ванредног стања самостално утврђују радно време својих објеката у прописаном временском интервалу од понедељка до петка од  07-15 часова, субота и недеља су нерадни дани. Петком за грађане старије од 65 година малопродајни трговински објекти радиће од 04-07 часова,

Привредни субјекти односно предузетници из става 1 овог закључка дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)