На основу чл. 44 став 1 тачка 1 и чл 43 став 1 тачка 4 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама (сл гласник РС бр 87/2018.) и чл 9 ст 10., чл 12 ст. 1. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите и организације заштите и спасавања на територији општине Петровац на Млави (бр 020-220/2011-02 од 18.11.2011. године Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави дониси:

ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О ПОСТАВЉЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Чл 1.

Чл. 1. ст. 1.  мења се и гласи: Одређују се за поверенике и заменике повереника председници и њихови заменици председника месних заједница општине Петровац на Млави за катастарске општине у њиховој надлежности или друга лица која својим закључком именује Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави.

Чл. 2.

Чл. 2. ст 1. мења се и гласи:  За обављање послова заштите и спасавања на територији општине Петровац на Млави постављају се повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним местима:

Табела бр 1. Списак повереника штаба и цивилне заштите општине Петровац на Млави

Р.бр

Насељено место (МЗ)

Повереник. штаба

1 БИСТРИЦА Бобан Шпирић

Драган Гајић

2 БОШЊАК Дејан Живановић

Саша Илић

3 БУРОВАЦ Влада Милић

Никола Радуновић

4 БУСУР Предраг Кадић

Зоран Томић

5 ВЕЗИЧЕВО Никола Миловановић

Бранислав Радојковић

6 ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ Јовица Стокић

Виолета Вујчић

7 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ Зоран Перић

Топлица Николић

8 ВИТОВНИЦА Игор Поповић

Слађан Јовановић

9 ВОШАНОВАЦ Радиша Илић

Драган Марковић

10 ДОБРЊЕ Момчило Добросављевић

Синиша Јовановић

11 ДУБОЧКА Зоран Лукић

Драгослав Адамовић

12 ЖДРЕЛО Златко Траиловић

Бобан Јанковић

13 ЗАБРЂЕ Реља Степановић

Ђорђе Савић

14 КАМЕНОВО Бојан Миловановић

Ненад Светозаревић

15 КЛАДУРОВО Горан Гавриловић

Милица Пауновић

16 КНЕЖИЦА Немања Арсић

Саша Савић

17 КРВИЈЕ Предраг Драгутиновић

Ненад Марић

18 ЛЕСКОВАЦ Дејан Пауновић

Слободан Љубисављевић

19 ЛОПУШНИК Бојан Јанковић

Саша Миловановић

20 МАЛО ЛАОЛЕ Жељко Марјановић

Никола Стојановић

21 МАНАСТИРИЦА Зоран Ђорђевић

Томислав Алексић

22 МЕЛНИЦА Владан Станојловић

Ветерин Будимировић

23 ОРЕШКОВИЦА Михајло Милић

Далибор Пајкић

24 ОРЉЕВО Синиша Јаношевић

Момир Јовановић

25 ПАНКОВО Неша Владисављевић

Зоран Антић

26 ПЕТРОВАЦ
на Млави
Иван Станисављевић

Саша Ранђеловић

27 РАНОВАЦ Робин Грбиновић

Славица Захирагић

28 РАШАНАЦ Бобан Милојковић

Мирослав Тодоровић

30 СТАМНИЦА Јован Радојковић

Ненад Лалић

31 СТАРЧЕВО Александар Антић

Горан Бошковић

32 ТАБАНОВАЦ Јовица Симић

Данијел Арсић

33 ТРНОВЧЕ