На основу чл. 43. став 1. тачка 5., Закључка о измени и допуни закључка о постављењу повереника и заменика повереника штаба за ванредне ситуације општине Петровац на Млави бр 87-30/20-02 од 03.04.2020.   и Наредбе бр 87-34/20-02 од 03.04.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави доноси следећи: 

ЗАКЉУЧАК
О ДОЗВОЛИ КРЕТАЊА ЧЛАНОВИМА ШТАБА, ПОВЕРЕНИЦИМА И ЗАМЕНИЦИМА ПОВЕРЕНИКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Којим се овлашћује командант штаба да члановима штаба, повереницима, заменицима повереника изда дозволе за кретање у време полицијског часа како би могли да врше контролу поштовања примене прописаних мера и наредби.

Списак лица којима су издате дозволе биће предат надлежном министарству, полицијској управи Пожаревац – полицијској станици Петровац на Млави.

СПИСАК ЧЛАНОВА  ШТАБА И ПОВЕРЕНИКА:

Табела бр 1. Списак чланова штаба

Р.бр

Чл. Штаба

1 Командант Штаба за ванредне ситуације

Душко Нединић

2 Заменик команданта Штаба за ванредне ситуације

Горан Ристић

3 Руководилац стручно оперативних тимова

Аца Животић

4 Начелник Штаба

Зоран Јанковић

5 Председник СО Петровац на Млави

Миланче Аћимовић

6 Дејан Живановић
Заменик председника Скупштине општине
7 Помоћник председника СО Петровац на Млави

Саша Живојиновић

8 Помоћник председника СО Петровац на Млави

Борис Гвоздић

9 Помоћник председника СО Петровац на Млави

Добрица Милосављевић

10 Директор КЈП Извор

Миленко Вићентијевић

11 Директор Центра за социјални рад Петровац на Млави и Жагубица – Јасминка Николић
12 Директор ЈКП Паркинг сервис Петровац на Млави

Саша Ранђеловић

13 Ветеринарска Станица Петровац на Млави

Дејан Јовановић

14 Зам. Командир Полицијске станице Петровац на Млави

Драган Николић

15 Руководилац Ватрогасне спасилачке јединице Петровац на Млави

Саша Љубомировић

16 Руководилац ЕД „Електроморава“Пожаревац

Бобан Шпирић

17 Општа Болница – Петровац на Млави

Бранко Лукић

18 Дом Здравља – Петровац на Млави

Др Есидол Перић

Др Милена Јошић

19 Начелник ОУ Петровац на Млави

Горан Стефановић

20 Саша Новаковић
Општинска управа – Планирање одбране и Штаб
21 Општинска управа – Животна средина

Марина Бачкић

22 Секретар Црвеног крста Петровац на Млави

Мома Станимировић

23 Одељење за планирање ОУ

Слободан Станковић

24 Ђорђе Ристић – апсолвент заштите на раду – Петровац на Млави
25 Игор Радојковић – грађевински техничар из Петровца на Млави

Табела бр 1. Списак повереника штаба и цивилне заштите општине Петровац на Млави

Р.бр

Насељено место (МЗ)

Повереник. штаба

1 БИСТРИЦА Бобан Шпирић

Драган Гајић

2 БОШЊАК Дејан Живановић

Саша Илић

3 БУРОВАЦ Влада Милић

Никола Радуновић

4 БУСУР Предраг Кадић

Зоран Томић

5 ВЕЗИЧЕВО Никола Миловановић

Бранислав Радојковић

6 ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ Јовица Стокић

Виолета Вујчић

7 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ Зоран Перић

Топлица Николић

8 ВИТОВНИЦА Игор Поповић

Слађан Јовановић

9 ВОШАНОВАЦ Радиша Илић

Драган Марковић

10 ДОБРЊЕ Момчило Добросављевић

Синиша Јовановић

11 ДУБОЧКА Зоран Лукић

Драгослав Адамовић

12