На данашњој 65. седници Општинског већа донето је неколико важних одлука за грађане општине Петровац на Млави. На дневном реду било је 16 тачака, а између осталих усвојени су нацрт Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину, нацрт Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину, нацрт Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време, као и нацрт Одлуке о регресирању трошкова целодневног боравка и четворосатног боравка деце која похађају обавезан припремни предшколски програм. Овом Одлуком предшколски програм за сву децу са подручја општине Петровац на Млави која похађају исти од 1. јануара 2019. године биће бесплатан односно  све трошкове ће финансирати Општина Петровац на Млави. Цена трошкова боравка деце у припремном предшколском програму износи 4.240 динара по детету месечно.  Поред ове Одлуке већници Општинског већа донели су и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ради обезбеђивања средстава за израду пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне градске депоније.