У складу са свим донетим мерама које је усвојила Влада Републике Србије, у недељу у периоду од 04:00 до 07:00 часова, за све грађане старије од 65 година биће омогућена набавка свих потребштина укључујући и набавку лекова. У том периоду на подручју општине Петровац на Млави биће дежурни следећи малопродајни објекти:

  1. Мега Вива, Моравска 44, Петровац на Млави,
  2. Маркет Грин – Српских владара 55, Петровац на Млави,
  3. Вива Центар – Петра Добрњца 131, Петровац на Млави,
  4. Вива 1 – Српских владара 244, Петровац на Млави
  5. Вива 17 – Шетоње,
  6. Вива 5 – Велико Лаоле,
  7. Вива 12 – Буровац,
  8. Идеа 372 – Српских влaдара 171, Петровац на Млави
  9. ЗУ “Пожаревац” – Градска апотека Петровац на Млави.