У складу са Законом о планском систему Републике Србије на XVIII седници Скупштине општине Петровац на Млави која је одржана 31. јануара 2022. године усвојен је Средњорочни план општине Петровац на Млави за временски интервал 2022 – 2024 година.

Документ можете преузети OВДЕ

Oдлуку о усвајању плана можете преузети OВДЕ