Општина Петровац на Млави јуче је усвојила план интегритета. На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције (” Службени гласник РС” бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15- УС), члана 17. и 19. Смерница за израду и спровођење плана интегритета (” Службени гласник РС”, бр. 95/16 и 56/17) прописана је обавеза да државни органи и организације, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. За израду плана интегритета била је задужена радна група сачињена од запослених из општинске управе а групом је координирао помоћник председника општине Борис Гвоздић.

План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхваљивим поступцима у циљу одржања и побољшања интегритета институције кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

Комплетан план интегритета и саму одлуку о усвајању плана можете погледати у прилогу.

planIntegriteta