Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

///Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Обавештење о закључењу уговора

2019-05-06T08:00:42+02:00