Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

///Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

Услуге надзорног органа за унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала на територији општине Петровац на Млави ЈН број 27/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

2019-04-17T08:22:17+02:00