Услуге надзорног органа за санацију и адаптацију саобраћајнице ,,Пут за Зукву“и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у улици Српских Владара у Петровцу на Млави ЈН број 12/2019 Општинска управа

///Услуге надзорног органа за санацију и адаптацију саобраћајнице ,,Пут за Зукву“и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у улици Српских Владара у Петровцу на Млави ЈН број 12/2019 Општинска управа

Услуге надзорног органа за санацију и адаптацију саобраћајнице ,,Пут за Зукву“и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у улици Српских Владара у Петровцу на Млави ЈН број 12/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-03-04T07:49:39+02:00