Услуге надзорног органа за озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу (гробља 1 и 2 на Изворишту), ЈН број 72/2019 Општинска управа

///Услуге надзорног органа за озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу (гробља 1 и 2 на Изворишту), ЈН број 72/2019 Општинска управа

Услуге надзорног органа за озелењавање и сређивање јавних површина у Шетоњу (гробља 1 и 2 на Изворишту), ЈН број 72/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2019-11-08T19:04:26+01:00