Пријава – потребна документација

Потврда о регистрацији СЗ

Потврда о примљеној пријави – регистрација СЗ

Одлука о општим правилима кућног реда

Образац пријаве за регистрацију у СЗ ново

Образац пријаве за ажурирање података – додатак

Записник стамбене заједнице