У среду 01.02.2017. године са почетком у 10:00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави оджана је 22. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.- 31.12.2016. ГОДИНЕ;
3. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
4. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА И ПАРКИРАЛИШТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА СМЕЋА И ДРУГИХ ОТПАДАКА КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ;
8. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРИПАЈАЊУ ТРАФОСТАНИЦА У НАСЕЉУ ДУБОЧКА;
9. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.