Текуће поправке и одржавање, лакирање трга и пешачке улице ЈН број 29/2018 Општинска управа

///Текуће поправке и одржавање, лакирање трга и пешачке улице ЈН број 29/2018 Општинска управа

Текуће поправке и одржавање, лакирање трга и пешачке улице ЈН број 29/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора

2018-05-03T06:41:33+02:00