Свечана церемонија поводом доделе пакета стручне подршке за 30 локалних самоуправа у оквиру Програма EU EXCHANGE 6, одржана је у Београду 24. јуна 2022. године. Програм EU EXCHANGE 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији, финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019, а реализује се у периоду од септембра 2021. до септембра 2024. године, док је вредност донације ЕУ 2 милиона евра.

Кључне ресорнe надлежне институције на националном нивоу укључене у реализацију Програма су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство за европске интеграције и Министарство државне управе и локалне самоуправе, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер.

Локалне самоуправе изабране на основу јавног позива, добијају пакете стручне подршке за  израду планова развоја, за израду средњорочних планова, и за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката локалне самоуправе. Општина Петровац на Млави је у оквиру овог програма, једна од девет општина које су добиле пакет подршке за израду унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката, након претходно успешно реализовабих пакета подршке за израду Плана развоја и Средњорочног плана.

Овом приликом присутнима се обратила Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције која је истакла да је најважније да буде спремна локална самоуправа, имајући у виду да ће из ИПА 3 претприступних фондова за период од 2021. до 2027. године много средстава ићи у капиталне инфраструктурне пројекте.

Јоксимовић је казала да без оснажене самоуправе можемо доћи до проблема у имплементацији и истакла да не смемо да дозволимо и да нећемо дозволити да се не утроше сва средства која су нам на располагању. Честитала је локалним самоуправама које су прошле селекционе процедуре и критеријуме и које ће добити подршку и појаснила да не добијају грантове, новац, бесповратна средства, већ техничку помоћ за оно што сматра кључним за локалне самоуправе у наредним годинама поготову, како каже, имајући у виду велике капиталне инфраструктурне пројекте које ће се спроводити у Србији. „То је планирање, средњорочно, програмско планирање, капитално буџетирање, повећана транспарентност, финансијска контрола, све оно што је важно и у смислу спречавања корупције, али пре свега у циљу одговорног трошења. Изузетно је важно што ће та техничка подршка отићи у 30 локалних самоуправа“, наводи.

„Нова шеста фаза програма EU EXCHANGE  препозната је и у Акционом плану Програма за реформу система локалне самоуправе који је прошле године усвојила Влада. Овај програм посебно је препознат као важна подршка у изради планова развоја и средњорочних планова, унапређењу капиталног планирања и буџетирања, сагледавању усклађености средњорочних планова и програмских буџета, унапређењу транспарентности и родне перспективе буџета и интерне финансијске контроле“, истакао је Никола Тарбук, генерални секретар СКГО.

„Прво сагледавање резултата спровођења пакета подршке које је добило 30 локалних самоуправа, уследиће за годину дана. И поред њихове захтевности, очекујемо да ћемо сви заједно на њих успешно одговорити и постићи жељене резултате и да ћемо још једном потврдити сврсисходност подршке развоју локалне самоуправе“, закључио је генерални секретар СКГО.

Спровођење Програма EU EXCHANGE 6 непосредно је у функцији реформе јавне управе на локалном нивоу и примене прописа из обухвата планског и буџетског система. У оквиру Програма примењују се различити модалитети подршке ЛС на теме од значаја за реформу јавне управе на локалном нивоу. Општина Петровац на Млави једна је од неколицине општина, које су успешно завршиле израду Плана развоја, Средњорочног плана, и сада заокружиле циклус унапређења планског и буџетског система са добијањем пакета подршке за израду унапређења планирања и буџетирања капиталних пројеката.