Одлука о изради плана јавног здравља општине Петровац на Млави за период 2018-2025

План рада Савета за здравље општине Петровац на Млави за 2018. годину

Пословник о раду Савета за здравље општине Петровац на Млави

План рада Савета за здравље општине Петровац на Млави за 2019. годину

План рада Савета за здравље општине Петровац на Млави за 2020. годину