У петак 18. новембра у Малој сали зграде општине Петровац на Млави одржан је састанак руководства општине Петровац на Млави на челу са председником општине Душком Нединићем и делегацијом Електропривреде Србије коју су предводили  Дејан Савић директор Оперативно-дистрибутивног система Пожаревац и Дејан Васић координатор Сектора за улагање Оперативно-дистрибутивног центра Крагујевац  са својим сарадницима. Главна тема састанка било је инвестиционо улагање у електроенергетску инфраструктуру на територији општине Петровац на Млави. На састанку су уговорене инвестиције у изградњу трафостанице ТС 35/10 кV “Манастирица” са прикључним водом 35 кV и 10 кV водовима, затим у изградњу бетонско-стубне станице трафо станице са прикључним водом од 10 кV у селу Ждрело, потом у изградњу бетонско-стубне станице трафо станице “Крвијски пут” у Петровцу као и изградњу прикључних водова у Старчеву, прикључног вода Мало Лаоле-РУЦ “Ждрело” и прикључног вода 10 кV Мелница-Рановац. Вредност планираних инвестиција у наредном четворогодишњем периоду за поменуте објекте износи више од 400 милиона динара а већину средстава обезбедиће ће Електропривреда Србије док ће локална самоуправа обезбедити средства за израду пројектно-техничке документације и обезбеђивање парцела за постављање поменутих електроенергетских објеката. Председник општине Душко Нединић истакао је значај уговорених улагања с обзиром да снабдевање електричном енергијом на поменутим локацијама представљао дугогодишњи проблем који није решаван. Овим улагањима  нормално снабдевање електричном енергијом било би обезбеђено на дужи временски рок, на задовољство свих грађана општине Петровац на Млави.